Velg tjeneste

Trinn 1

Offshore helseattest

 
1900,00

Sjømannsattest

 
2300,00

Helseattest Fly Klasse 2 (PPL)

 
1900,00

Helseattest ATCO Klasse 3

 
2500,00

Helseattest Kabinbesetning (CC)

 
2000,00

Helseattest mikrofly og seilfly

 
1400,00

Helseattest fly FAA (amerikansk)

 
1900,00

Helseerklæring for dykking på norsk kontinentalsokkel

 
2500,00

Helseerklæring for dykking innaskjærs (ervervsmessig dykking)

 
2500,00

Fritidsdykker

 
1200,00

Helseattest Fly Klasse 1 (CPL)

 
3000,00

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av